eFlat Vám ponúka nasledovné možnosti

Správa bytového domu

  • Evidencia bytov a nebytových priestorov
  • Evidencia vlastníkov bytov
  • Evidencia meračov

Príprava zálohových predpisov a vyúčtovania

  • Nastavenie položiek zálohových predpisov a ich priradenie k jednotlivým priestorom bytového domu
  • Evidencia odpočtov meračov
  • Automatické importovanie a mapovanie platieb
  • Prehľadná tlač výstupov (zálohových predpisov a ročných vyúčtovaní)
eFlat menu

eFlat menu

Dostupný a jednoduchý software

Dostupný a jednoduchý software…, určite niesme prvý kto hľadal prehľadný systém na správu bytových domov, rozúčtovanie nákladov a s tým spojenej admistratívy. Kedže sa nám nič podobné na trhu najsť nepodarilo, prichádzame s vlastným jednoduchým riešením, ktoré može využívať každý.

Potešíme sa vašim názorom k problematike spravovania bytov a veríme, že naš jednoduchý program  Vám uľahčí prácu.