Bronso, s.r.o
Tupého 13161/51F
831 01, Bratislava
IČO: 47 430 257
Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Bratislave I, oddiel Sro, vložka číslo: 92442/B