eFlat Vám ponúka nasledovné možnosti

Správa bytového domu

  • Evidencia bytov a nebytových priestorov
  • Evidencia vlastníkov bytov
  • Evidencia meračov

Príprava zálohových predpisov a vyúčtovania

  • Nastavenie položiek zálohových predpisov a ich priradenie k jednotlivým priestorom bytového domu
  • Evidencia odpočtov meračov
  • Automatické importovanie a mapovanie platieb
  • Prehľadná tlač výstupov (zálohových predpisov a ročných vyúčtovaní)
eFlat menu

eFlat menu

Leave a comment